Plaça de la Unió, 1
Edifici A
2a Planta
08172 Sant Cugat del Vallès
Inici > Serveis > Assistència tècnica

Assistència tècnica. Del servei de manteniment i assessorament que oferim, destaquem pel nivell de coneixements que tenen els nostres tècnics, millorant-los periòdicament mitjançant cursos en quant a les noves tecnologies que van apareguent, això ens permet, oferir al client la millor opció de maquinaris i connexions de xarxa segons les necessitats actuals i futures que puguin sorgir i atendre qualsevol tipus d’incidència dins la seva empresa.