Termes i condicions

1. Dades identificatives

Avís Legal SISTEMES INFORMÀTICS A MIDA, SL, (d’ara endavant SIM) En compliment del deure informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les dades següents: l’empresa titular de domini web és SISTEMES INFORMÀTICS A MIDA, SL, Pl. de la Unió, 1 Edifici A 2a Planta, amb CIF B61879789 inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 36.624, Foli 205, Full M-657.075, 1a. Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb nosaltres al correu info@sim.cat, o al telèfon 935.895.907.

2. Usuaris

L’accés o ús d’aquest portal de SIM atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés o ús, les Condicions Generals d’Ús reflectides aquí. Les condicions esmentades són aplicables independentment de les condicions generals de contractació que, si s’escau, resultin de compliment obligat.

3. Ús del portal :

https//www.sim.cat proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, els continguts) a Internet pertanyents a SIM o als seus llicenciats als quals l’USUARI pugui tenir accés. L´USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre necessari per accedir a determinats serveis o continguts.
 
En aquest registre, l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com ara serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Nom de l’empresa creadora del lloc web ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no utilitzar-los per:
 
(i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;
 
(ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;
 
(iii) provocar danys als sistemes físics i lògics de Nom de l’empresa creadora del lloc web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
 
(iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar manipular els seus missatges.
 
Nom de l’empresa creadora del lloc web es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, SIM no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

4. Propietat intel·lectual i industrial

SIM per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en aquesta (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de SIM o bé dels seus llicenciats.
 
Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de SIM. L’USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de SIM. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de SIM.

5. Exclusió de garanties i responsabilitat

SIM no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius als continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

6. Modificacions

SIM es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

7. Enllaços

En cas que a https://www.sim.cat es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, SIM no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas SIM assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels hipervincles esmentats o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

8. Dret d'exclusió

SIM es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal o serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

9. Generalitats

SIM perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

10. Modificació de les presents condicions i durada

SIM podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com apareixen aquí.

La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades. que siguin modificades per altres.

11. Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre SIM i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i als tribunals de la ciutat de Barcelona.